Om företaget

Crussell & Company startade 2002 och arbetar med erfarna och kompetenta kommunikatörer och varumärkesstrateger. Vi arbetar i nätverk och du får exakt den kompetens du behöver i varje projekt. Fokus i vårt arbete är att skapa starka konceptuella lösningar och utifrån dem utveckla kreativ marknadskommunikation som driver försäljningen och bygger ditt varumärke.

Stolta medarbetare bygger starka varumärken
Människor älskar starka varumärken och god kommunikation hjälper till att bygga ett starkt varumärke. Framför allt krävs stolta, engagerade medarbetare som lever sitt varumärke varje dag, i varje situation.

Om behov finns kan vi i workshop, med ledningen eller samtliga medarbetare, bistå med verktyg för att analysera och formulera de värden och krafter som finns i företaget. I processform skapas samsyn bland deltagarna kring företagets värdegrund och hur varje medarbetare på sitt eget sätt kan bidra till att leva varumärket.

En arbetsmodell
Vi arbetar efter en modell som lägger grunden för marknadskommunikationen och företagets uppträdande på marknaden. Den utgör bland annat underlag till positioneringen och varumärkeslöftet.