Itab/Sintek AB

Itab/Sintek producerar inredningssystem till apotek och läkemedelsrum för sjukhus med försäljning över hela världen. Itab levererar kompletta butikskoncept för apotek och butiker till kunder i Europa.

 

Vårt uppdrag:
Profilerande säljstödsmaterial: Handbok för sjukvårdspersonal
Broschyr
Annonser

Exempel:

Handbok för planering av läkemedelsrum på sjukhus:
Sintek 5 steg framsida Sintek 5 steg sid2-3 Sintek 5 steg sid4-5 Sintek 5 steg sid6-7

Säljfolder:
Sintek säljfolder Sintek säljfolder2