Enaco Sverige AB

Enaco är helhetsleverantör av säkra och hållbara datacenters samt andra typer av kommunikationsrum. Med fokus på grön, energieffektiv teknologi. Företaget har huvudkontor i Stockholm (Solna) och säljkontor i Göteborg och Malmö.

Vårt uppdrag:
Att förändra och vidareutveckla Enacos varumärke från ett teknikföretag till att även vara ett service- och kunskapföretag. Där ingår bland annat
Positionering av Enaco
Marknadskommunikationsplan
Grafisk profil
Intern kommunikation
Marknadskommunikation i olika kanaler – mässor, events, kampanjer, annonser, DR, web

Exempel:

Annonsering:
Annons1 Enaco Annons2 Enaco Annons3 Enaco Annons4 Enaco

Interna skrifter:
Intern skrift1 Enaco Intern skrift2 Enaco Intern skrift3 Enaco Säljguide Enaco

Mässor:
Mässa Enaco

Bildekor:
Bildekor Smart Enaco Bildekor Enaco

Bilbaksida Enaco Bilbaksida2 Enaco Bilbaksida4 Enaco Bilbaksida5 Enaco

Utskick:
DR1 Enaco DR2 Enaco  DR3 Enaco

Webb:
Webb Enaco

Broschyrer:
Broschyr1 Enaco
Broschyr1 sid2 Enaco Broschyr1 sid4 Enaco  Profilbroschyr

Broschyr2 Enaco  Broschyr Service